Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ÉS VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

A Munka Törvénykönyve a munkaszerződés mellett lehetőséget teremt arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodásokat kössön. A jogszabály két ilyen esetkört nevesít: a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás megkötésének lehetőségét. Általánosságban mindkét megállapodásról elmondható, hogy egyik oldalról segíti, de másik oldalról azonban korlátozza a munkavállalót. Hogy mit is jelent ez pontosan, munkajogi cikksorozatunk legújabb részéből kiderül.

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb 5 éven keresztül – munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

Nem köthető tanulmányi szerződés:

  • munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására,
  • ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezi a munkavállalót.

A tanulmányi szerződést minden esetben kötelező írásba foglalni. Ha a munkáltató személyében jogutódlás következik be, a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségek az új munkáltatót is terhelik. Fontos tudni, hogy a munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésben foglalt kötelezettségek alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el. Tipikusan ilyen lehet a támogatás nyújtásának elmaradása, vagy, ha nem biztosítja a vizsgához szükséges felkészülési időt.

A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. Ennek leggyakoribb példája, ha a munkavállaló az előírt időben nem szerzi meg a végzettséget, de szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt a munkaviszony megszüntetésre kerül. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le. A munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza.

Látható tehát, hogy a tanulmányi szerződés a tanulmányok folytatásának elősegítését szolgálja, melynek költségeit finanszírozhatja a munkáltató. Másfelől, a támogatásért cserébe pedig a végzettség megszerzését követően a tanulmányok időtartamával egyenlő időre (de legfeljebb öt évre) röghöz is köti a munkavállalót.

Ha az idei évben nem kerültek aktualizálásra a munkaügyi dokumentumok, a jogszabályi megfelelőség miatt ezt azonnal pótolni kell. Irodánk Munkaügyi Audit szolgáltatása erre kínál megoldást:

VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

A felek megállapodása alapján a munkavállaló – legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ezzel speciális polgári jogi jogviszony jön létre a felek között, amely „túléli” a munkaviszonyt. A versenytilalmi megállapodás célja tehát az, hogy korlátozza a munkavállalót a munkaviszony megszűnését követően: például

  • nem alapíthat konkurens céget vagy egyéni vállalkozást,
  • nem vihet magával ügyfeleket,
  • nem helyezkedhet el konkurens vállalkozásnál.

A versenytilalmi megállapodásban érdemes minél részletesebben meghatározni azt, hogy

  • milyen tevékenység végzése tilos,
  • milyen tevékenységi körben vagy ágazatban nem helyezkedhet el a munkavállaló,
  • milyen tevékenységi körre vonatkozóan nem alapíthat céget, vagy nem szerezhet részesedést, illetve nem vállalhat tisztséget,
  • ha konkrét versenytársnál való elhelyezkedést kívánja a munkáltató megtiltani, meg kell nevezni a versenytársat, illetve,
  • ha bizonyos területen kívánja korlátozni az elhelyezkedést, akkor a területet földrajzilag kell meghatározni (például Debrecenen belül nem helyezkedhet el autóalkatrészt értékesítő cégnél).

Az 1/2019. (V.20.) KMK vélemény rögzíti, hogy a tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lenni ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét sem.

A VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS ELLENÉRTÉKE

A versenytilalmi megállapodást szintén írásba kell foglalni, mely megköthető már a munkaszerződésben, a munkaviszony fennállása alatt bármikor, de akár a munkaviszony megszüntetésekor is (utóbbi esetben értelemszerűen csak az egyösszegű ellenértékfizetés jöhet szóba).

A munkáltatónak ebben az esetben – az alapbéren felül – ellenérték fizetési kötelezettsége van. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a versenytilalmi megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót. Ezt elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel kell vizsgálni újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése esetére.

Az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a korlátozással érintett időszakra járó alapbér egyharmada, az ettől alacsonyabb kikötés érvénytelen. Az ellenérték csak pénzbeli lehet, melyet a munkaviszony alatt folyamatosan, a munkabérrel együtt, vagy egyösszegben, a munkaviszony megszűnésekor kell a munkáltatónak kifizetni.

Ha a munkavállaló azonnali hatályú felmondással szünteti meg a munkaviszonyát, elállhat a versenytilalmi megállapodástól. Ha azonban a munkáltató szeretné ezt megszüntetni, azt csak a munkaviszony megszüntetése előtt teheti meg, amennyiben a megállapodás erre lehetőséget biztosít a számára. Ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg, nem szükségszerűen szűnik meg ezzel a versenytilalmi megállapodás, erről a feleknek külön rendelkezniük kell.

Mi történik akkor, ha a munkavállaló megszegi a versenytilalmi megállapodást? A munkáltatók erre az esetre legtöbbször egy komoly visszatartó erővel bíró, rendkívüli magas összegű kötbért szoktak kikötni, mely pusztán a szerződésszegés tényének bebizonyításával érvényesíthető.

HATÉKONY JOGI SEGÍTSÉG MUNKAJOGI ÜGYEKBEN

Ha természetes, hogy a pénzügyeidet rendben tartod és kiszervezed könyvelőnek, a jogi ügyeidről is így kell gondolkodnod. Küldetésként tűztük ki azt, hogy az állandó jogi képviseletet a nagyvállalatok mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé tudjuk tenni. Ennek érdekében alakítottuk ki kifejezetten a KKV-kra szabott Business csomagjainkat, melyben munkajogi területen is a céged segítségére lehetünk.

Ha munkajogi ügyekkel kapcsolatban hatékony jogi segítségre van szükséged, foglalj időpontot az online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül, vagy keresd fel irodánkat a megadott elérhetőségeink egyikén!

Ha a díjazással kapcsolatban érdeklődsz, ezen a linken akár az egyes ügytípusokra lebontva arról is olvashatsz, milyen szempontok szerint határozzuk meg a díjainkat:

Ajánljuk figyelmedbe munkajogi cikksorozatunk további bejegyzéseit is: