Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Öröklési jog
öröklési jog végrendelet hiányában

Öröklési jog

szakterület

Halálozás esetén sajnos nem a gyász az egyetlen dolog, amivel a hozzátartozóknak foglalkozniuk kell. Az elhunyt hagyatékának jogi sorsát is szükséges rendezni – ekkor kerül előtérbe az öröklési jog. A hatálya alá tartozik többek között a végrendelet készítése, a hagyatéki eljárás, a kötelesrész iránti igény érvényesítése, a tartási-, életjáradéki vagy öröklési szerződések készítése. Amennyiben Önnek az öröklési jog területén ügyvédi konzultációra vagy jogi képviseletre lenne szüksége, forduljon bátran a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához: egyeztessen előzetesen időpontot!

Mit takar pontosan az öröklési jog?

Az ember halálával a hagyatéka, mint egész száll át az örököseire. Magában foglalja az örökhagyó köznapi értelemben vett vagyonát, mint aktívákat, de az életében felhalmozott adósságokat is passzívaként. Az örököst az örökléssel nem lehet hátrányosabb helyzetbe hozni, mint ahogyan a hagyaték megnyílása előtt volt. Ezért az öröklési törvény – bizonyos kivételekkel – lehetőséget biztosít az örökség visszautasítására.

Azt azonban érdemes tudni, hogy ebben az esetben a „mindent vagy semmit” -elv érvényesül. Nincs tehát arra lehetőség, hogy az örökös a vagyonra igényt tartson, de a tartozásra nem. Ez fordítva is igaz: ha a tartozás miatt visszautasítja az örökséget, akkor a vagyonból sem részesül. Az örökség egy részéről lemondani csak az örökhagyó életében, a vele kötött írásbeli szerződés alapján lehetséges.

Hogyan zajlik az öröklés?

A magyar öröklési jog az ipso jure rendszert követi, azaz az örökhagyó halálának pillanatában az örökös a törvény erejénél fogva örökössé válik. Ehhez nincs szükség semmilyen elfogadó nyilatkozatra, a jog nyelvén ezt úgy fogalmazzák meg: „az öröklés az örökhagyó halálával megnyílik”. Hazánkban az öröklési jog nem ismeri a nyugvó hagyaték fogalmát – vagyis az elhunyt vagyona sosem lehet uratlan.

Az öröklés két módon történhet: végintézkedésen alapuló öröklés, valamint a törvényes öröklés. Amennyiben az örökhagyó rendelkezett végrendelettel, úgy a benne foglaltakat kell alapul venni. Ennek hiányában az öröklési rend a törvényes öröklés szabályait követik. Ha nincsenek örökösök, akkor a hagyaték az államra száll. Vagyis legvégső esetben az állam a szükségképpeni törvényes örökös.

örökösödési jog sorrendje

Öröklési jog: a végrendelet

A végrendelet az örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amelyben rendelkezik a vagyonáról vagy annak egy részéről. A végrendelet elkészítésére szigorú szabályok vonatkoznak. Hogy a hagyatéki eljárás során ne állapítsák meg a végrendelet érvénytelenségét és a benne foglaltakat semmisnek tekintsék, érdemes ügyvéd közreműködését igénybe venni a végrendelet megszerkesztése érdekében.

Számos esetben tapasztaltuk, hogy az ügyvédi közreműködés nélkül elkészített végrendeletben alapvető, érvénytelenségre okot adó hiba található.

Az ügyvéd által elkészített végrendelet az ellenjegyzésen túl kérésre bekerülhet a Magyar Ügyvédi Kamarának a nyilvántartásába, illetve a közjegyzők által vezetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is. Ez megakadályozza, hogy az irat elvesszen, eltitkolják a létezését vagy megsemmisüljön. Végrendelet készítéskor tehát mérlegeljük azt, hogy megéri-e nélkülözni az ügyvédi közreműködést és kockáztatni, hogy a kedvezményezett egy hiba miatt mégsem kapja meg örökségét.

Irodánk szolgáltatásai az öröklési jog területén:

Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda: gyors, eredményes, költséghatékony megoldások az öröklési jog területén

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő beadványokat és okiratokat, például végrendeletet, öröklési-, tartási- vagy életjáradéki szerződést. Emellett kapcsolatot tartunk a közjegyzőkkel, más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Irodánk megbízhatóan ellátja az Ön jogi képviseletét mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során. Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő jogi megoldásokért.