Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Öröklési jog

Öröklési jog

szakterület

Az ember halálával a hagyatéka, mint egész száll át az örököseire, mely magában foglalja az örökhagyó köznapi értelemben vett vagyonát, mint aktívákat, de az életében felhalmozott adósságokat is passzívaként. Az örököst az örökléssel nem lehet hátrányosabb helyzetbe hozni, mint ahogyan a hagyaték megnyílása előtt volt, ezért a törvény – bizonyos kivételekkel – lehetőséget biztosít az örökség visszautasítására, azt azonban érdemes tudni, hogy ebben az esetben a „mindent vagy semmit”-elv érvényesül: nincs tehát arra lehetőség, hogy az örökös a vagyonra igényt tartson, de a tartozásra nem, ha a tartozás miatt visszautasítja az örökséget, akkor a vagyonból sem részesül. Az örökség egy részéről lemondani csak az örökhagyó életében, a vele kötött írásbeli szerződés alapján lehetséges.

Az öröklés két módon történhet: amennyiben az örökhagyó rendelkezett végrendelettel, az abban foglaltakat kell alapul venni, ennek hiányában a törvényes öröklés szabályait kell alkalmazni.

A végrendelet elkészítésére szigorú szabályok vonatkoznak, érdemes ezért az elkészítését ügyvédre bízni, ezáltal megelőzhető, hogy a hagyatéki eljárás során megállapítsák a végrendelet érvénytelenségét és az abban foglaltakat semmisnek tekintsék.

Irodánk szolgáltatásai az öröklési jog területén az alábbiak:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő beadványokat és okiratokat – például végrendeletet, öröklési-, tartási- vagy életjáradéki szerződést –, valamint kapcsolatot tartunk a közjegyzőkkel, más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során.