Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Ingatlanjog és építőipar
ingatlan ügyvéd hajdú bihar megye

Ingatlan ügyvéd

szakterület

Az utóbbi időben igencsak megnőtt a különféle ingatlanok iránti vásárlási és befektetési igény – az ilyen jellegű ügyek során keletkező szerződéseket (pl. adás-vétel vagy ajándékozás esetén) fontos, hogy egy hozzáértő ingatlan ügyvéd készítse el. Ezek ráadásul olyan speciális jogügyletek, amelyeket közjegyzőnek vagy ügyvédnek a jogszabályok által előírt módon kötelező ellenjegyzésével hitelesítenie. Ügyvédi irodánk kifejezetten az ingatlanügyletekre szakosodott, így az ingatlan átruházására vonatkozó szerződések megszerkesztése mellett minden egyéb, ingatlanokkal összefüggő és ezen jogi területhez kapcsolódó ügyvédi tevékenységet precízen és gördülékenyen ellát.

Ingatlanjogi ügyvéd Debrecen és Hajdúböszörmény településeken személyes ügyfélfogadással, valamint országos elérhetőséggel online, Skype-on is.

Miért nélkülözhetetlen igénybe venni egy ingatlan jogász segítségét?

Az ingatlanügyek intézése során a jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő, ezért elengedhetetlen ügyvédi képviseletet igénybe venni a gördülékeny ügyintézéshez. Egy ingatlan specialista ügyvéd napi szinten foglalkozik az ingatlanjog speciális ügyleteivel, így hatékony és megbízható segítséget nyújt mind a tájékoztatás, mind a képviselet során. 

Ügyvédi irodánk már több ízben is találkozott pontatlanul, rosszul megszerkesztett ingatlanhoz kapcsolódó szerződésekkel, amelyekből később szükségtelen pereskedés is kialakulhat. Az ilyen kellemetlenségek elkerülése érdekében a szerződő felek számára az a legjobb végkifejlet, ha egy jogilag szakszerűen megfogalmazott okiraton keresztül valósul meg a jogügylet – ingatlan adásvétel esetén pl. a tulajdonjog átruházása.

Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda: mit kínálunk ügyfeleinknek?

Tevékenységi körünk igen szerteágazó, így Ön családjogi, kártérítési jogi vagy munkajogi problémával is fordulhat hozzánk – irodánk kiemelt szakterülete azonban az ingatlan jog és az építőipari szektor ügyletei, valamint az ezekkel összefüggő egyéb eljárások. Teljes körű jogi képviseletet biztosítunk a tanácsadástól kezdve az okiratszerkesztésen át a hatósági- és illetékkiszabási eljárásokban való képviseletig.

Igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani, így bátran fordulhatnak hozzánk magánszemélyek, valamint kivitelező-, beruházó- vagy ingatlanfejlesztő vállalkozások egyaránt. A jogszabályok adta mozgásteret kihasználva pedig törekszünk arra is, hogy ügyfeleink a lehető legnagyobb adó- és illetékkedvezményben részesülhessenek.

Az országban a legtöbb magánbefektetés ingatlanvásárlás formájában valósul meg. Ezért alapvetés, hogy akár ingatlanfejlesztésről, akár ingatlanvásárlásról legyen szó, a teljes folyamatot biztos kézben tartsuk. Így mind a vállalkozások, mind a magánszemély eladók és vevők elképzeléseit közösen sikerül majd megvalósítani.

Az ingatlanjog és építőipar területén irodánk szolgáltatásai:

Az ingatlan adásvétel menete

Számos feladattal szembesül egy ügyvéd az ingatlan adásvétel menete alatt – a legfontosabb azonban, hogy a szerződés megkötése során valamennyi szerződő felet végigkísérje a teljes ügymeneten, miközben megoldást keres az esetlegesen felmerülő problémákra és kockázatokra. Az ügyvéd személyének kiválasztása egy fontos tényező a folyamatban, miután az ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése tekintetében minden szerződő fél érdekeit egyaránt szem előtt tartva köteles eljárni. Amennyiben gyakorlott jogi szakembert sikerült megbízni, a felmerülő lehetséges kockázatok minimalizálhatók az adásvétel során.

A megfelelő ingatlan kiválasztása

Első lépésként ki kell választani a megfelelő ingatlant – ehhez jogi és fizikai aspektusból is szükséges alaposan megvizsgálni. Előbbi esetében fontos a tulajdoni lap beszerzésével ellenőrizni azt, hogy az ingatlanon fennáll-e valamilyen teher, pl. végrehajtás vagy jelzálog, haszonélvezeti jog, esetleg elővásárlási jog. A fizikai ellenőrzés magában foglalja az ingatlan (statikai, elektromos, szigetelési stb.) állapotának megtekintését, amiről érdemes fotókat is készíteni. Mindkét esetben célszerű ezzel megbízni a megfelelő szakembert.

A felek közti megállapodás

A következő fázis, amikor a szerződő felek megállapodnak az ingatlanügylet feltételeiben. Már az elvi megállapodás alkalmával, de még az ügyvéddel történő kapcsolatfelvétel előtt készülhet valamilyen dokumentum, pl. előszerződés, vételi ajánlat stb. Azonban annak érdekében, hogy egy később felmerülő probléma esetén ne érje hátrány egyik szerződő felet sem, érdemes már a legelső mozzanatnál ügyvédi segítséget igénybe venni. Hogy az átruházást bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba, elengedhetetlen, hogy a szerződés megszerkesztését és ellenjegyzését egy ügyvéd – lehetőség szerint egy erre specializálódott ingatlan ügyvéd – végezze.

A legfontosabb pontok, amelyekben a feleknek szükséges megegyezniük:

Az ingatlan tulajdonosi hátterének és terheinek ellenőrzése

Ha még eddig nem került sor rá, az ingatlan adásvétel menetének ezen lépéséhez, érdemes a legjobb ingatlanjogász segítségét kérni: a pénzmozgás megindulása előtt az ingatlan jogi helyzetét ugyanis mindenképp meg kell vizsgáltatni. Ide tartozik az ingatlan tulajdoni lapjának (társasházi lakásnál alapító okiratnak) bekérése az elővásárlási jog miatt, vagy a tulajdonjog átruházását és használatát akadályozó tényezők feltárása (pl. végrehajtási jog vagy elidegenítési/terhelési tilalom, szolgalom, haszonélvezet stb.).

ingatlanjogi ügyvéd debrecen

A szerződés megszerkesztése

Az ingatlan ügyvéd feladata, hogy elkészítse az adásvételi szerződés tervezetét, amit utána jóvá kell hagyatnia valamennyi szerződő féllel (bankkölcsön esetén pedig az aláírás előtt érdemes a bank részére is megküldeni a tervezetet vélemenyezés céljából). Ebben a szakaszban a jogi szakember válaszol a felmerülő kérdésekre, és tájékoztatja a feleket jogaikról és kötelezettségeikről, az esetleges kockázatokról, biztosítékokról, az illetékekről, valamint az adózással kapcsolatos szabályokról.

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése és teljesítése

Amennyiben valamennyi szerződő fél elfogadta az adásvételi szerződés szövegét és minden kérdésre sikerült választ kapni, egy időpontot kell egyeztetni az ingatlan ügyvéddel. A dokumentum aláírására tipikusan az ügyvédi irodában kerül sor, de a felek és az ügyvéd közös megegyezése esetén más helyszín is kijelölhető. Azonban az ingatlan ügyvéd általi ellenjegyzés minden esetben kötelező. De a szerződéskötésre akár online, Skype-on keresztül is van lehetőség, nem szükséges a feleknek személyesen megjelennie. Az ingatlan ügyvéd általi ellenjegyzés ezekben az esetekben is kötelező.

Amennyiben az ingatlan ügyvéd előtti adásvételével kapcsolatban további információra van szüksége, úgy KATTINTSON IDE és olvassa el az ide vonatkozó blogbejegyzésünket az ingatlan adásvételi szerződés menetéről!

Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő jogi megoldásokért:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során megvizsgáljuk az adott ingatlan jogi helyzetét, tájékoztatjuk ügyfeleinket a szerződéskötés menetéről, a munkadíjról, valamint a várható költségekről. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő szerződéstípusokat, valamint ellátjuk azokat az ügyvédi ellenjegyzéssel.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság, illetve – ügytípustól függően – bármely más hatóság vagy szerv előtti eljárás során.