Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Családjog

Családjog

szakterület

A családjog egy sokkal szerteágazóbb jogterület, a legtöbb embernek a szó hallatán a házasság felbontása – amelyet a köznyelvben válás néven illetnek –, illetve a házassági szerződés jut eszébe.

A házasság megkötése előtt a jövőbe ugyan nem látunk, de előreláthatóak még lehetünk: egy vagyonjogi megállapodás sokkal több garanciát tartalmazhat annál, hogy válás esetén ki kapja a Herendi étkészletet és ki a lapostévét.

Nem kérdés, hogy ezek a megállapodások a legfontosabb célt akként szolgálják, hogy válás esetén minden gördülékenyen és az okiratban foglaltak szerint történjen – a gyakori jogvitákat elkerülve, tisztességesen és hozzávetőleges békében –, ugyanakkor van más olyan előnye, amely már a házasság fennállása alatt is hasznos lehet, és amelyről a házasulandók vagy házastársak gyakran megfeledkeznek. A házassági szerződés – a közhiedelemmel ellentétben – nem csak akkor válik a házastársak előnyére, ha szétválnak útjaik, hanem akkor is, ha például az egyik fél nagy kockázattal járó üzleti tevékenységet folytat, vagy, ha túlzott mértékű adósság halmozódik fel – hiszen a vagyonközösség nem kizárólag a „ház-tartásra” vonatkozik, hanem a „jóban-rosszban” részből az utóbbira is.

A házasság felbontása két módon történhet: közös megegyezéssel vagy a házasság megromlásához vezető bontó okok feltárásával.

Annak érdekében, hogy akár egy tárgyalás alatt sikerüljön lefolytatni az eljárást, célszerű az egyezségi megállapodást még a bírósági szakasz előtt elkészíteni, és azt a keresetlevéllel egyidejűleg benyújtani, mely alapján a bíróság gyorsabban és költséghatékonyabban lezárhatja az ügyet. Ha egyezségre nem kerül sor, a bíróságnak egy elhúzódó peres eljárást kell lefolytatnia, melynek során a házasság megromlásához vezető okok bizonyítására kerül sor. Amennyiben a felek között korábban létrejött házassági vagyonjogi szerződés, a vagyonmegosztás során ez az okirat lesz az irányadó, ha pedig nem, akkor célszerű ebben az esetben is egyezséget kötni.

A családjog területén belül irodánk teljes körű jogi képviseletet vállal az alábbi ügyekben:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő okiratokat és beadványokat, valamint kapcsolatot tartunk más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során.