Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Családjog
válóperes ügyvéd hajdúböszörmény

Válóperes ügyvéd képviselet

szakterület

A válás egy komplex vagyonjogi és családjogi ügytípus, amelyben egy válóperes ügyvéd közreműködése iránymutatást, megnyugtató képviseletet biztosít. Ügyvéd segítségére azonban nemcsak a házassági bontóper alatt, hanem már azt megelőzően és azután is szükség lehet akár házassági vagyonjogi szerződés, vagyonmegosztás vagy gyermektartásdíj rendezése esetén. Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához, amennyiben hatékony jogi képviseletre van szüksége. Válóperes ügyvéd Debrecen és Hajdúböszörmény településeken személyes ügyfélfogadással.

A családjog az egyik legkomplexebb jogterület

A családjog – csakúgy, mint a munkajog, az ingatlanjog vagy a kereskedelmi jog – egy igen szerteágazó szakterület. A legtöbb embernek a szó hallatán a házasság felbontása (válás), illetve a házassági szerződés jut eszébe. Ez a jogterület azonban magában foglalja többek között a gyermekelhelyezést, a különélő szülővel való kapcsolattartást és a gyermektartás díjának meghatározását.

Házassági szerződés, vagyonjogi megállapodás jelentősége

A házasság megkötése előtt egy vagyonjogi megállapodás sokkal több biztosítékot tartalmazhat annál, minthogy a válás során ki melyik ingóságot kapja.

Nem kérdés, hogy ezek a megállapodások elősegítik, hogy válás esetén minden gördülékenyen és az okiratban foglaltak szerint történjen. Ugyanakkor van más olyan előnye, amely már a házasság fennállása alatt is hasznos lehet, és amelyről a házasulandók vagy házastársak gyakran megfeledkeznek.

A házassági szerződés nemcsak akkor válik a házastársak előnyére, ha szétválnak útjaik, hanem akkor is, ha például az egyik fél nagy kockázattal járó üzleti tevékenységet folytat. Ide tartozik az is, ha túlzott mértékű adósság halmozódik fel. A vagyonközösség nem kizárólag a „ház-tartásra” vonatkozik, hanem a „jóban-rosszban” részből az utóbbira is

válóperes ügyvéd tanácsadás

Családjogi képviselet a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda szolgáltatásai között

Irodánk teljes körű és hatékony jogi képviseletet vállal az alábbi ügyekben:

Milyen típusai vannak a válópernek?

A Polgári Törvénykönyv a válópernek alapvetően két fajtáját különbözteti meg: a házasság közös megegyezéssel történő felbontását, valamint a tényállásos bontópert.

Közös megegyezéses házasságfelbontás

Ebben az esetben a legjobb családjogi ügyvéd elsődleges szerepe a két fél közötti egyezség kialakítása, amelyet a bíróságnak szükséges jóváhagynia. Közös megegyezés esetén a jogszabály rögzíti, hogy melyek azok a járulékos kérdések, amelyekben a házastársaknak meg kell állapodniuk:

Amennyiben a házastársak egyezséget kötöttek, és a házasságból kiskorú gyermek nem született, a bíróság akár egyetlen tárgyalás alatt felbonthatja a házasságot. Minden esetben törekszünk arra, hogy Ügyfeleink lehetőség szerint közös megegyezés útján kérjék a házasság felbontását. Ez az eljárástípus ugyanis költségkímélőbb és gyorsabb, békésebb megoldást jelent számukra.

Annak érdekében, hogy akár egy tárgyalás alatt sikerüljön lefolytatni az eljárást, célszerű az egyezségi megállapodást még a bírósági szakasz előtt elkészíteni, és azt a keresetlevéllel egyidejűleg benyújtani. Így a bíróság gyorsabban és költséghatékonyabban lezárhatja az ügyet.

Tényállásos bontóper

Tényállásos bontóperre abban az esetben kerül sor, amikor a felek között nincs megegyezés, vagy valamelyik házastárs nem kéri a házasság felbontását. Ez utóbbi ügytípus jelentősen költségesebb és hosszabb. A legjobb válóperes ügyvéd szerepe ebben az esetben összetettebb, ugyanis a tényállás alapján azt szükséges sikerrel bizonyítani, hogy a házasság végérvényesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Ha egyezségre nem kerül sor, a bíróságnak egy elhúzódó peres eljárást kell lefolytatnia, melynek során a házasság megromlásához vezető bontó okok feltárására kerül sor.

válóperes ügyvéd vagyonmegosztáshoz

Válóperes ügyvéd: segítség a családjog egyéb területein

Gyermekelhelyezés

A gyermekelhelyezés kérdésében, csakúgy, mint a kapcsolattartás során elsődlegesen a szülők megállapodását veszik alapul. Azonban, ha a felek nem jutnak egyezségre a kiskorú gyermek elhelyezését illetően, akkor a bíróságé a döntés. Egy családjogi ügyvéd a gyermekelhelyezési peres eljárás során is segítséget nyújt.

A bíróság általában az alapján dönt a kérdésben, hogy figyelembe veszi az egyes felek anyagi helyzetét, erkölcsi tulajdonságait, nevelési képességét, a gyermek szülőkhöz való kötődését, valamint, hogy melyik félnél állnak fenn a gyermek számára kedvezőbb feltételek az egészséges testi és lelki fejlődésre.

Gyermektartás

A gyermekelhelyezést követően a gyermektartás összegét határozza meg a bíróság, amelyet a különélő szülő köteles megfizetni. Ebben a kérdésben is az az ideális, ha a felek peren kívül meg tudnak egyezni. Gyakran azonban nem ez a helyzet, és ezt a döntést is bíróságra kell bízni.

A gyermektartás elsősorban pénzbeli támogatást jelent, melynek rendszeres formája a havi pénzbeli megfizetés, azonban a különélő szülőnek a gyermekkel kapcsolatban felmerült rendkívüli kiadásokhoz is hozzá kell járulnia. Van azonban arra is lehetőség, hogy a különélő szülő a gyermektartás megfizetésének egy nagyobb összegű vagyontárgy egyszeri juttatásával tegyen eleget.

Kapcsolattartás

A kapcsolattartás keretein belül kerül meghatározásra az, hogy a különélő szülő milyen rendszerességgel és mennyi időt tölthet a gyermekkel. Ez minden esetben eltérő lehet, és szintén célszerű a feleknek közös megegyezésre jutni. Amennyiben ez nem sikerül, ebben a kérdésben is a bíróság dönt peres eljárásban.

Egy válás során – különösen, ha a feleknek kiskorú gyermeke is van – tehát számos kérdés merülhet fel, amely egyezség hiányában perhez vezet. Mindebben támogatást nyújt egy családjogi és válóperes ügyvéd.

Miért vegye igénybe válás esetén egy válóperes ügyvéd segítségét?

A családjog területén belül sem a házasság, sem pedig az élettársi kapcsolat felbontása nem egyszerű egyik fél számára sem. Ez különösen igaz akkor, ha van közös gyermekük is. A KSH statisztikái szerint a megkötött házasságokhoz viszonyítva 20-30% körül alakult a válások száma az elmúlt néhány évben.

Azt tapasztaljuk, hogy válás, illetve vagyonmegosztás során inkább az érzelmeik vezérlik a feleket. Ezért ilyen helyzetekben azt tartjuk a legjobb megoldásnak, ha a válóper ügyvéd közreműködésével zajlik, aki objektíven képes kezelni a kialakult helyzetet.

Válóper esetén ügyvédi irodánk teljes körű tájékoztatással szolgál Ügyfeleink részére a lehetőségeikről, valamint ismertetjük az egyes eljárástípusok menetét. Pusztán a nagyobb díjazás reményében nem szorgalmazzuk a drágább és elhúzódó tényállásos válópert, amennyiben az nem indokolt. Minden esetben törekszünk a korrekt díjazásra, valamint a felek közötti konszenzus kialakítására. Célunk ugyanis a felek között egy rendezett viszony kialakítása, a közös kiskorú gyermekek érdekeinek figyelembevétele mellett.

Válóperes ügyvéd megbízása: miért válassza a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodát?

Teljes körű tájékoztatás és maximális figyelem

Folyamatosan Ügyfeleink rendelkezésére állunk, a megkeresésekre pedig gyorsan reagálunk. Az első konzultáción részletesen áttekintjük a tényállást és a kapcsolódó okiratokat, majd átfogó tájékoztatással szolgálunk.

Válóperes ügyvéd nőknek és férfiaknak

Számos ügyvéd praxisa során csupán az egyik nem képviseletét vállalja. Irodánk ajtaja azonban mindenki számára nyitva áll! Válóperes ügyvéd férfiaknak és nőknek egyaránt – nálunk nincsenek kivételek.

Komplex jogi szolgáltatást biztosítunk

Ügyvédi irodánkra még a legösszetettebb jogi esetekben is számíthat. Útmutatással szolgálunk Önnek a válóper és vagyonmegosztás valamennyi szakaszában, emellett folyamatosan informáljuk az aktuális ügymenetről. Célunk minden esetben, hogy a két fél között egyezséget alakítsunk ki – hisszük, hogy egy jó válóperes ügyvéd nem erősíti tovább az ellentéteket.

Amennyiben a vagyonmegosztással kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el blogbejegyzésünket!

Átfogó egyezségtervezetet alakítunk ki

Minden egyezség esetében törekszünk a gyermekek, valamint a felek érdekét szolgáló hosszútávú szempontokat figyelembe venni a rövidtávú megoldások helyett. Megvizsgáljuk a lehetséges következményeket, valamint figyelembe vesszük Ügyfeleink további terveit is. Tudjuk, hogy mikor kell keményen fellépni az Ön érdekeiért, és mikor kell az adott szituációban eggyel hátrébb lépni.

Válóperes ügyvéd árak, családjogi ügyvéd árak

A válóperes ügyvéd díja az ügyvéd és az ügyfél szabad megállapodásának tárgyát képezi. Irodánk a magas szakmai felkészültség mellé személyre szabott, korrekt díjszabást alkalmaz.

Családjogi ügyvéd Debrecen

Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő jogi megoldásokért.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telefonon vagy emailben feltett kérdéseket a teljes tényállás, illetve az üggyel kapcsolatos esetleges iratok ismerete nélkül nem áll módunkban megválaszolni, tanácsadásra kizárólag időpontegyeztetést követően konzultáció keretein belül kerülhet sor.

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő okiratokat és beadványokat, valamint kapcsolatot tartunk más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során.