Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Blog

Érdekes és hasznos információk a jog világából, egy ügyvéd tollából
Haszonélvezeti jog vagy tulajdonjog?

A HASZONÉLVEZETI JOG ERŐSEBB, MINT A TULAJDONJOG?

A köznyelv úgy tartja, hogy a haszonélvezeti jog „erősebb”, mint a tulajdonjog. Hogy miért, az ebből a cikkből kiderül, illetve az ingatlanra alapított haszonélvezet példáján keresztül néhány gyakori kérdéssel bemutatom többek között azt is, milyen jogai és kötelezettségei vannak a tulajdonosnak és a haszonélvezőnek, ki milyen költséget köteles viselni, valamint mekkora lehet a haszonélvezeti jog értéke.

Olvassa tovább »
ingatlan adásvételi előszerződés

AZ ELŐSZERZŐDÉS ÖT PÉLDÁJA

Az előszerződés fogalmának magyarázata elég egyszerű: a felek abban állapodnak meg, hogy egymással egy későbbi időpontban szerződést kötnek, és megállapítják ennek a szerződésnek a lényeges

Olvassa tovább »
bérleti szerződés

BÉRLETI SZERZŐDÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A bérleti szerződés megkötése szempontjából hagyományosan az augusztus és a szeptember az év csúcsidőszaka, ami az egyetemi tanévkezdéssel hozható összefüggésbe. Emellett az sem elhanyagolható, hogy az elmúlt években egyre inkább megnövekedett az életvitelszerűen bérleményben élők száma is. Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, miért nem érdemes az internetről letöltött bérleti szerződés minta alkalmazása, továbbá a bérleti szerződés megkötése, valamint a bérleti szerződés felmondása legfontosabb tudnivalóit ismertetjük (és közben tisztázunk néhány pontatlanul elterjedt fogalmat, mint például albérlet, kaució vagy kilakoltatás) – lépésről lépésre.

Olvassa tovább »
fizetési meghagyás

FIZETÉSI MEGHAGYÁS – MI AZ AZ FMH?

A fizetési meghagyás (vagy röviden emlegetve FMH) egy közjegyzői nemperes eljárás, amely a pénzkövetelés behajtásának lehet gyors és hatékony eszköze a hosszadalmas bírósági peres eljárás helyett. A kibocsátott fizetési meghagyáshoz a törvény már jogkövetkezményeket is fűz attól függően, hogy az adós, mint kötelezett mit tesz vagy nem tesz. Ebben a bejegyzésben mind az adós, mind a hitelező oldaláról körül fogjuk járni a fizetési meghagyás kérdését.

Olvassa tovább »
munkaidő beosztás munkaidőkeret

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS ÉS MUNKAIDŐKERET

A munkaidő beosztás szabályai főszabály szerint a munkáltató által kerülnek meghatározásra – ez alól kivétel például, ha a munkavállaló kötetlen munkarendben dolgozik. Mire szolgál azonban a munkaidőkeret? Munkajogi cikksorozatunk záró részében a munkaidő beosztás és a munkaidőkeret tudnivalóit ismertetjük.

Olvassa tovább »
tanulmányi szerződés versenytilalmi megállapodás

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ÉS VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

A Munka Törvénykönyve a munkaszerződés mellett lehetőséget teremt arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodásokat kössön. A jogszabály két ilyen esetkört nevesít: a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás megkötésének lehetőségét. Általánosságban mindkét megállapodásról elmondható, hogy egyik oldalról segíti, de másik oldalról azonban korlátozza a munkavállalót. Hogy mit is jelent ez pontosan, munkajogi cikksorozatunk legújabb részéből kiderül.

Olvassa tovább »