Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Kártérítési jog

Kártérítési jog

szakterület

Az élet számtalan területén érhet minket károsodás, amely vagyonban bekövetkezett értékcsökkenésként, elmaradt haszonként, vagy személyes sérelemként jelentkezhet. Ilyen esetekben igényelhető a kártérítés vagy a sérelemdíj.

A károkozó kártérítési felelősségét a bíróság az alábbi feltételek teljesülése esetén állapítja meg:

  • ha a károkozó magatartása jogellenes volt,
  • ha a károsult vagyonában értékcsökkenés következett be (melybe beletartozik a tényleges kár, az elmaradt haszon és az üggyel kapcsolatos költségek), valamint
  • ha a jogellenes magatartás és a kár között fennáll az ok-okozati összefüggés.

Személyes sérelem esetén elegendő a jogsértés tényét bizonyítani, ebben az esetben a sérelmet szenvedett fél sérelemdíjra jogosult.

Irodánk az alábbi területeken vállalja a kártérítéssel kapcsolatos ügyekben való peres és peren kívüli képviseletet:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő okiratokat és beadványokat, valamint kapcsolatot tartunk más jogi képviselőkkel, biztosítókkal és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során.

Ügyvédi segítségre van szüksége?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Impresszum

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon található információk és bejegyzések tájékoztatási célt szolgálnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az iroda a honlapon megjelent információk felhasználásából eredő kárért felelősséget nem vállal.

A honlapon megjelentek a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda szellemi termékei, melyek saját egyéni-eredeti jelleggel bírnak, ezért a tartalmak más platformon történő megjelenítése – ide nem értve a honlap vagy bármely bejegyzés teljes terjedelemben linkeléssel, illetve ajánlással a Facebook, Instagram, valamint LinkedIn felületeken történő megosztását – csak a szerző írásos engedélyével, és a forrás megjelölésével lehetséges.

Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda 2020 © Minden jog fenntartva! | Made with ♥ by ADbro