Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Munkajog
munkaügyi jogász debrecen

Munkajogász képviselet, munkajogi ügyvéd

A munkajog minden ember életének megkerülhetetlen részévé válik: egyesek munkáltatóként, mások pedig munkavállalóként lesznek érintettek a munka világában. Bármelyik oldalról is legyen szó, egy munkajogban jártas ügyvéd, illetve munkajogász hatékony segítséget nyújthat egy esetleges jogi probléma esetén. Válaszd a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodát, ha komplex és gyors megoldásokra, teljeskörű képviseletre valamint korrekt munkajogász árakra van szükséged Debrecen vagy Hajdúböszörmény városában: vedd fel velünk a kapcsolatot!

Munkajogász képviselet: miért válaszd a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodát?

Gördülékeny ügyintézés: a jogi ügyek megoldása rengeteg papírmunkával, egyeztetéssel jár. Ha munkajogi ügyvéd jár el helyetted, akkor ezeket a terheket levesszük a válladról. A Dr. Andirkó Ügyvédi Irodában gondoskodunk róla, hogy a munkajogi problémák helyett a mindennapi teendőkre, családodra vagy vállalkozásodra koncentrálhass. Előzetes tájékozódásként az ügyhöz kapcsolódó valamennyi iratot bekérjük, megszerkesztjük a szükséges munkajogi okiratokat, és rendszeresen egyeztetünk veled, valamint a másik féllel az ügy állásáról.

Bizalom a munkajogi ügyvéd és az ügyfél között: a bizalom kiépítése talán a munkajogi ügyekben az egyik legfontosabb feltétel az eredményes együttműködéshez. Akár állandó jellegű céges munkaügyi ügyvéd képviseletről van szó, akár a munkavállaló peres eljárásáról, állunk rendelkezésedre. Tanácsainkkal segítünk az ügy ellátása során, és rövid időn belül válaszolunk kérdéseidre.

Nincsenek jogi szakzsargonok: ügyvédi irodánkban a modern jogi eljárások hívei vagyunk. Azt valljuk, hogy bonyolult jogi frázisok helyett az ügyfél nyelvén kell megfogalmazni a következő lépést és a javaslatokat. Mivel a munkajog bonyolult területe az ügyvédi szakmának, ezért úgy gondoljuk, hogy az ügyfelet rendszeresen tájékoztatni kell az ügy menetéről – mi ezt világosan és egyenesen tesszük meg.

Hogyan jön létre a munkaviszony?

Az egyik leggyakoribb formája a foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó okiratoknak a munkaszerződés. A munkaszerződést a Munka Törvénykönyvében előírt kötelező tartalmi elemekkel kell írásba foglalni. Amennyiben a szerződés nem felel meg a törvényi előírásoknak, úgy az adott esetben semmisnek is tekinthető. Ezért minden munkajogász képviselet és tanácsadás legelső mozzanata egy már meglévő munkaszerződés esetén annak részletes áttanulmányozása. A dokumentum ugyanis szervesen meghatározza a munkavállaló mindennapjait a cégnél, hogy milyen mértékben érvényesülnek a jogai, illetve, hogy milyen kötelezettségeket kell teljesítenie.

Munkajogászok szemével: mikre figyeljünk egy munkaszerződésnél?

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: mit jelent?

Az Mt. bizonyos esetekben rugalmas, és a munkáltatónak lehetővé teszi, hogy egyes helyzetekben (például egyoldalú utasítással) a dokumentumban rögzítettektől eltérően foglalkoztassa dolgozóját.  A pontos szabályait részletesen tárgyalja a törvény, a legfontosabb kikötés azonban – minden vállalati formánál – az ideiglenesség. Az eltérő foglalkoztatás maximális időtartamát ugyanis jogszabály szabja meg, emellett meghatározza a munkavállaló jogosultságait is. A legtipikusabb formái:

Kiküldetés – a dolgozó ideiglenesen már munkakörbe kerül

Átirányítás – a munkavállaló meghatározott ideig másik munkavégzési helyen tevékenykedik

Kirendelés – az alkalmazott másik munkáltatónál végez munkát

Rád is vonatkoznak a fenti eltérő foglalkoztatási típusok egyike és nem vagy biztos abban, hogy az szabályosan valósult-e meg? Ez esetben mindenképp érdemes kikérned egy munkajogi kérdésekben is jártas ügyvéd véleményét.

debreceni munkajogi ügyvéd

Mi kerüljön bele a munkaszerződésbe?

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közé sorolhatók a felek adatai, valamint a munkakörben és a bérezésben történő megállapodás. Ha a felek aláírásán és a felsoroltakon túl más nem kerülne a dokumentumba, akkor is érvényesen létrejönne a munkaviszony. Természetesen azonban nem ajánlott a legrövidebb – akár egy oldalas – szerződésekkel megelégedni. Ugyanis számos olyan lényeges kérdés szabályozható egyedileg a felek jogviszonyában, melyekre önmagukban a Munka Törvénykönyvében szereplő általános előírások nem elegendők.

Munkajogász szemmel: mit gondoljunk végig?

Mit jelent a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése?

Egy roppant lényeges kérdés, hogy az adott szituációban a munkaviszony megszűnése szabályos keretek között zajlott-e. Nemcsak azért fontos, mert emberi sorsok múlhatnak rajta, hanem mert már egy kisebb jogszabálysértés is súlyos kártérítési kötelezettséggel járhat. Ezért a munkáltató és a munkavállaló számára egyaránt közös érdek az ide vonatkozó szabályok betartása.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnésének jelentése gyakorlatilag benne van a nevében: mind a két fél kölcsönös akarata alapján, valamennyi pontban megegyezve szűnik meg a munkaviszony. Amennyiben ezek a körülmények nem állnak fenn, úgy nem beszélhetünk közös megegyezésről. Munkajogász tipp: ha (akár munkáltatói, akár munkavállalói szerepkörről beszélünk) nem áll szándékodban megszüntetni a munkaviszonyt, akkor semmiképp ne írj alá ilyen dokumentumot – előtte mindenképp kérj tanácsot vagy munkajogász képviseletet!

munkajogász debrecen

Mik a felmondás szabályai?

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnésével szemben a felmondás nem egy kétoldalú megállapodás, itt ugyanis egy egyoldalú nyilatkozatról van szó. Ez a lehetőség mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára nyitva áll. Lényeges kritérium, hogy a felmondás csakis írásban történhet – SMS-ben vagy e-mailben főszabály szerint nem lehetséges, bár a bírói gyakorlat természetesen ezeket az esetköröket is ismeri. Ha a nyilatkozathoz indokolás is tartozik, úgy abban egyértelműen ki kell derülnie a felmondás okának és a felek között egyetértés szükséges e tekintetben. Vita esetén az indok valóságát és jogosságát a bíróság előtt az indoklásra kötelezett félnek kell bizonyítania.

Amennyiben a munkáltató kezdeményezi a felmondást, azt a legtöbb esetben köteles megindokolnia – az oknak összefüggésben kell lennie a munkavállaló képességével vagy a munkaviszonyával tanúsított magatartásával, illetve a munkáltató működésével. Ezzel szemben a munkavállalónak csupán a határozott idejű munkaviszony felmondását szükséges indokolnia. Ilyenkor jogszabály szerint olyan okokra hivatkozhat, amely számára lehetetlenné teszi a munkaviszonyát fenntartani vagy az aránytalan sérelmet vonna maga után.

Munkajogász képviselet: az azonnali hatályú felmondás

A felmondást követően egy meghatározott időnek el kell telnie, ez alapesetben 30 nap, amely a munkavállaló munkaviszonyban eltöltött idejével arányosan növekszik. Az azonnali hatályú – vagy korábbi megnevezéssel: rendkívüli – felmondás esetében azonban nincs felmondási idő. Ez a minden esetben írásbeli intézkedés egyértelműen szankciós szándékkal történik, és mind a két félnek indokolnia kell. Ebben az esetben az egyetlen súlyos ok, ami megjelölhető:

Fontos! Az azonnali hatályú felmondás 15 napos határidőhöz kötött onnantól, hogy az eljárást kezdeményező fél tudomást szerzett a felmondásra okot adó körülményről. Egy év elteltével azonban erre a körülményre egyáltalán nem alapítható érvényesen azonnali hatályú felmondás. Bűncselekmény esetén ez a határidő pedig a büntethetőség elévüléséig tart.

Miért szükséges munkajogász képviselet a cégek esetében?

Egy vállalkozás számára sem kínálnak megfelelő biztonságot az internetről letölthető szerződések és belső szabályzatok egy munkaügyi per vagy ellenőrzés alkalmával. Ahogy egyre több kollégát foglalkoztat a cég, úgy egyre inkább nő az esélye, hogy az egyik alkalmazott valamilyen indokkal bejelentést tesz a hatóságoknál a társaság ellen, netán munkaügyi pert kezdeményez.

Napjainkban számos munkavállaló már-már sportot űz abból, hogy a munkáltatójával szemben pereket indít és bejelentéseket tesz. Ezért egy dinamikusan fejlődő cégnél manapság alapkövetelmény, hogy megfelelő szerződéses struktúrával rendelkezzen, függetlenül a dolgozói létszámtól.

Munkajogász képviselet: ügyvédi költségek cégeknél

A komplett céges szerződéses struktúra kialakítása mindig az adott cégre szabva történik. Ez egy hosszabb folyamat, amely több kommunikációt és személyes egyeztetést követel. A munkajogász képviselet árak függnek többek között a munkavállalók, szerződések, szabályzatok számától. Az is emeli a költségeket, ha idegen nyelvre is szükséges lefordítani ezen iratokat (irodánk angol nyelven is dolgozik). Minden esetben törekszünk a kiszámíthatóságra, így ügyfeleink számára lehetőség van előzetes árkalkulációra.

Ügyvédi irodánk az alábbi területeken nyújt munkajogi segítséget:

Közös munka munkajogi ügyekben

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció munkajogásszal

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő beadványokat és okiratokat – mint például a munkaszerződések, munkáltatói tájékoztatók, kódexek stb. –, valamint kapcsolatot tartunk a munkáltatókkal, munkavállalókkal, más jogi képviselőkkel, biztosítókkal és hivatalokkal egyaránt.

Milyen segítséget nyújthat egy munkajogász?

Ellátjuk a képviseletet mind a bírósági peres eljárásban, mind pedig a peren kívüli egyeztetés során.

Munkajogász Debrecen és Hajdúböszörmény környékén, vagy bizonyos esetekben akár online is országosan. Fordulj hozzánk bizalommal!