Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Követeléskezelés
követeléskezelés ügyvéd

Követeléskezelés

szakterület

A fizetési fegyelem lazulása miatt az esedékessé vált számlák határidőben történő kiegyenlítése egyre több üzleti partner számára jelent komoly problémát. A kintlévőségek gyakran nem, vagy csak jelentős késedelemmel kerülnek megfizetésre. Amennyiben az adós felé tett saját lépések eredménytelenek voltak, érdemes ügyvéd közreműködését kérni a kintlévőségek behajtásával kapcsolatban. Irodánk komplex szolgáltatást nyújt hitelezőknek követeléskezelés területén vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, de adósok számára is segítséget nyújtunk csőd- vagy felszámolási eljárás során azok gördülékenyebb és költséghatékonyabb lezárásában.

Követeléskezelés a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda szolgáltatásai között

Célunk Ügyfeleink eredményes gazdálkodásának biztosítása, kintlévőségeik és adósságállományuk csökkentése, valamint lehetőség szerint azok megszüntetése. Amennyiben az adós nem fizeti meg a fennálló tartozását, úgy – a peres és nemperes eljárás megkezdése előtt – érdemes ügyvédi fizetési felszólítással megkezdeni a követelés érvényesítését.

A felek között gyakran ebben a szakaszban lezárul a jogvita, és nem kerül sor peres eljárásra. A követeléskezelés során a legfontosabb ugyanis, hogy mihamarabb megfizetésre kerüljön a kintlévőség, és peren kívüli egyezség keretein belül sikerüljön gyorsan és költséghatékonyan lezárni az ügyet. Az ügyvédi fizetési felszólítás eredményességét növelheti, ha az igény okirati bizonyítékokkal is alátámasztható már a levél kiküldése során. Ha pedig peres eljárásra kerül a sor, a bíróság előtti igényérvényesítéshez meg kell jelölni többek között a követelés jogcímét, összegét, az esetleges kamatokat, a fizetési határidőt, a lejárat dátumát, valamint, ha kitűzésre került, a póthatáridőt.

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

A követeléskezelés egyik hatékony eszköze a fizetési meghagyásos eljárás. 3 millió forint alatti követelés esetén a bírósági eljárást megelőzően kötelező a fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele, 30 millió forintig pedig a peres eljárás helyett választható a fizetési meghagyás is. Az FMH egy közjegyző előtt indított nemperes eljárás, amelyet annak befogadását követően kézbesítenek az adós részére és felhívják nyilatkozattételre. Ennek során vitathatja a fizetési meghagyás jogalapját és összegszerűségét.

Az adósnak a kézhezvételtől számítva 15 napja van arra, hogy a fizetési meghagyással szemben ellentmondással éljen. Ha ellentmondással él, akkor a fizetési meghagyás 15 napon belül perré alakítható (de nem kötelező, viszont a perré alakulás elmaradása esetén természetesen az eljárás azonnal eredménytelenül ér véget).

Amennyiben követeléskezelés során nem történik ellentmondás az adós részéről, úgy a felszólítás jogerőre emelkedik. Innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésére, hogy megfizesse a tartozását, ellenkező esetben ugyanis végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Végrehajtási eljárás

Ha közokiratba foglalt követelés érvényesítéséről van szó, akkor nem szükséges fizetési meghagyást előterjeszteni, hanem rögtön elindítható a végrehajtási eljárás. Magánokirat esetén azonban a kezdeményezéshez szükséges jogerős FMH vagy ítélet megléte. Az eljárás megindítása előtt valamennyi esetben tájékoztatjuk Ügyfeleinket a várható megtérülés esélyeiről, valamint a felmerülő költségekről.

követeléskezelés felszámolás

Felszámolási eljárás

Ügyfeleink részére nem csupán a fent említett peres eljárás áll rendelkezésre, ha gazdasági társaságokkal szemben fennálló, kiszámlázott követelésekről van szó. A törvényi feltételek fennállása esetén lehetőség van csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezésére is. Ezekben az esetekben is szakértő segítséget nyújtunk Ügyfeleink számára, legyen szó hitelező vagy adós képviseletéről.

Irodánk szolgáltatásai a követeléskezelés területén:

Követeléskezelés - Miért válaszd a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodát?

Közérthető kommunikáció

Számunkra kiemelten fontos, hogy Ügyfeleink az eljárás teljes folyamata alatt megfelelő tájékoztatást kapjanak az ügy részleteiről. Nemcsak transzparensen, de közérthetően kommunikálunk ügyfeleinkkel. Az együttműködés során igyekszünk minimalizálni a jogi szakkifejezések használatát, hogy laikusként is érthesd, hogyan kezeljük az ügyedet.

Költséghatékony megoldások

Minden esetben arra törekszünk, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon járjunk el ügyfeleink jogi ügyeiben. Nem kérünk szükségtelen találkozókat, és kerüljük a felesleges kiadásokkal járó megoldásokat. Ügyfeleinket már a megbízási szerződés megkötése előtt tájékoztatjuk a várható költségekről, az ügyvédi munkadíjon felül esetlegesen felmerülő egyéb díjakról és a várható időráfordításról.

Nálunk nincsenek rutinfolyamatok

Amennyiben a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodát bízod meg, biztos kézben tudhatod jogi ügyeidet. Egy eljárást sem kezelünk rutinmunkaként. Egyenlő alapossággal intézzük az ügyeket, még akkor is, ha az adott ügytípust már számos alkalommal lebonyolítottuk. Ahogy nincs két egyforma ügyfél, úgy nincs két egyforma ügy sem, célunk pedig, hogy minden Ügyfelünk számára minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

Nemcsak követeléskezelés kapcsán bízhat meg bennünket

A Dr. Andirkó Ügyvédi Irodára más jogterületeken is számíthatsz. Cégtulajdonosként állandó jogi képviseletet biztosítunk a vállalkozásod számára, illetve kérheted a segítségünket akár a céged ingatlanügyeiben is, magánemberként pedig munkajogi, családjogi vagy ingatlanjogi esetekkel szintén bizalommal fordulhatsz irodánkhoz.

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az adós, illetve a hitelező helyzetét, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Felszólításokat küldünk, megindítjuk a megfelelő jogi eljárásokat – mint például a fizetési meghagyás vagy a felszámolás –, valamint kapcsolatot tartunk az adósokkal, a hitelezőkkel és más jogi képviselőkkel egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletet mind a bírósági peres és nemperes követeléskezelési eljárásokban, mind pedig a peren kívüli egyeztetések során.

Fordulj bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő követeléskezelő jogi megoldásokért.