Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Követeléskezelés
követeléskezelés ügyvéd

Követeléskezelés

szakterület

A fizetési fegyelem lazulása miatt az esedékessé vált számlák határidőben történő kiegyenlítése egyre több üzleti partner számára jelent komoly problémát. A kintlévőségek gyakran nem, vagy csak jelentős késedelemmel kerülnek megfizetésre. Amennyiben az adós felé tett saját lépések eredménytelenek voltak, érdemes ügyvéd közreműködését kérni a kintlévőségek behajtásával kapcsolatban. Irodánk komplex szolgáltatást nyújt hitelezőknek követeléskezelés területén vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, de adósok számára is segítséget nyújtunk csőd- vagy felszámolási eljárás során azok gördülékenyebb és költséghatékonyabb lezárásában.

Követeléskezelés a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda szolgáltatásai között

Egy követeléskezelő ügyvéd célja ügyfelei eredményes gazdálkodásának biztosítása, kintlévőségeik és adósságállományuk csökkentése, valamint lehetőség szerint azok megszüntetése. Amennyiben az adós nem fizeti meg a fennálló tartozását, úgy – a peres és nemperes eljárás megkezdése előtt – érdemes ügyvédi fizetési felszólítással megkezdeni a követelés érvényesítését.

A felek között gyakran ebben a szakaszban le is szokott zárulni a jogvita, és nem kerül sor peres eljárásra. A követeléskezelés során a legfontosabb ugyanis, hogy mihamarabb megfizetésre kerüljön a kintlévőség, és peren kívüli egyezség keretein belül sikerüljön gyorsan és költséghatékonyan lezárni az ügyet. Az ügyvédi fizetési felszólítás eredményességét növelheti, ha az igény okirati bizonyítékokkal is alátámasztható már a levél kiküldése során. Ha pedig peres eljárásra kerül a sor, a bíróság előtti igényérvényesítéshez meg kell jelölni előre meghatározott tartalmi elemeket. Ide sorolható többek között a követelés jogcíme, összege és kamatai, a fizetési határidő, a lejárat dátuma, valamint az esetleges póthatáridő.

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

A követeléskezelés egyik változata a fizetési meghagyásos eljárás. Ez a megoldás akkor a legoptimálisabb az ügyfél számára, ha a tartozás összege kevesebb, mint 3 millió forint. Ezalatt az összeghatár alatt egyébként peres eljárás nem is kezdeményezhető. 30 millió forintig pedig a peres eljárás helyett választható a fizetési meghagyás is. Az FMH egy közjegyző előtt indított nemperes eljárás, amelyet annak befogadását követően kézbesítenek az adós részére és felhívják nyilatkozattételre. Ennek során vitathatja a fizetési meghagyás jogalapját és összegszerűségét.

Az adósnak tehát a kézhezvételtől számítva 15 napja van arra, hogy a fizetési meghagyással szemben ellentmondással éljen. Ha él ezen jogával, akkor a fizetési meghagyás 15 napon belül perré alakítható (de nem kötelező). Utóbbi megoldás esetén kereseti kérelmet kell előterjeszteni, ha viszont ez elmarad, az eljárás a legtöbb esetben eredménytelenül ér véget.

Amennyiben követeléskezelés során nem történik ellentmondás az adós részéről, úgy a felszólítás jogerőre emelkedik. Innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésére, hogy rendezze tartozását, ellenkező esetben ugyanis végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Végrehajtási eljárás

Ha közokiratba foglalt követelés érvényesítéséről van szó, akkor nem szükséges fizetési meghagyást előterjeszteni, hanem rögtön elindítható a végrehajtási eljárás. Magánokirat esetén azonban a kezdeményezéshez szükséges jogerős FMH vagy ítélet megléte. Az eljárás megindítása előtt valamennyi esetben tájékoztatjuk ügyfeleinket a várható megtérülés esélyeiről, valamint a felmerülő költségekről.

követeléskezelés felszámolás

Felszámolási eljárás

Ügyfeleink részére nem csupán a fent említett peres eljárás áll rendelkezésre, ha gazdasági társaságokkal szemben fennálló, kiszámlázott követelésekről van szó. A törvényi feltételek fennállása esetén lehetőség van csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezésére is. Irodánk ezekben az esetekben is szakértő segítséget nyújt ügyfelei számára, legyen szó hitelező vagy adós képviseletéről.

Irodánk szolgáltatásai a követeléskezelés területén:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az adós, illetve a hitelező helyzetét, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Felszólításokat küldünk, megindítjuk a megfelelő jogi eljárásokat – mint például a fizetési meghagyás vagy a felszámolás –, valamint kapcsolatot tartunk az adósokkal, a hitelezőkkel és más jogi képviselőkkel egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind a bírósági peres és nemperes követeléskezelési eljárásokban, mind pedig a peren kívüli egyeztetések során.

Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő követeléskezelő jogi megoldásokért.