Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

A HOME OFFICE / TÁVMUNKA SZABÁLYAI

2022. június 1-jével módosult a Munka Törvénykönyve, mely a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezését követően törvényi szintre emelte a távmunka (köznapi nevén a home office) szabályait.

MI IS AZ A HOME OFFICE?

A mindennapi életben home office-ként használt fogalmat az Mt. az alábbiak szerint határozza meg: „Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.”

A távmunka, hogy a munkavállaló nem a szokásos módon, a munkáltató által fenntartott székhelyre vagy telephelyre jár be dolgozni, hanem a munkáját ettől elkülönült helyen végzi – a munkavállaló otthona vagy nyaralója például megfelel ennek a kritériumnak.

A HOME OFFICE MINDENKINEK AUTOMATIKUSAN JÁR?

Nem. Egyrészt, rengeteg olyan munkakör van, amely során a home office annak jellegéből adódóan kizárt: egy pék, építőipari szakipari vagy mezőgazdasági területen dolgozó munkavállaló esetén, ahol a munkavégzés feltétele a helyszíni, személyes megjelenés, így nem látjuk életszerűnek a távmunkában való megállapodást. Másrészt pedig, az Mt. kifejezetten előírja, hogy a munkaszerződésben kell megállapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában. Tekintettel arra, hogy a munkaszerződés aláírásához vagy módosításhoz a munkáltató és munkavállaló kölcsönös aláírása szükséges, a home office elrendelése egyik fél egyoldalú döntésére sem valósulhat meg.

Ha az idei évben nem kerültek aktualizálásra a munkaügyi dokumentumok, a jogszabályi megfelelőség miatt ezt azonnal pótolni kell. Irodánk Munkaügyi Audit szolgáltatása erre kínál megoldást:

A MUNKAVÉGZÉS ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE

Távmunka esetén a munkavállaló a munkáltató „vigyázó szemétől távol”, általában otthon és jellemzően számítástechnikai eszközzel végzi a munkáját. A munkáltató ekkor is köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól. A munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel köteles megválasztani. Ezek a feltételek nem feltétlenül a munkáltató eszközeivel valósulhatnak meg, a munkavédelmi ellenőrzés során megállapítható az is, hogy a munkavállaló otthoni eszközei is megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.

Nem számítástechnikai eszközzel végzett munka esetén szigorúbbak a munkavédelmi kritériumok. A feleknek írásban kell meghatározniuk a munkavégzés helyét, melye a munkáltatónak előzetesen munkavédelmi szempontból meg kell vizsgálnia, azt munkavégzésre alkalmasnak minősítenie. Ezt követően a munkavállaló a munkavégzés helyét egyoldalúan nem változtathatja meg (közös megegyezéssel, ismételt munkavédelmi ellenőrzés megtételét követően azonban igen).

A jogszabálynak biztosítania kell a munkáltató részére az utasítási és ellenőrzési jogot, a munkavállaló részére pedig azt, hogy a munkáltatóval, kollégákkal való, munkavégzéssel összefüggő kapcsolattartás biztosítva legyen. Ezeket az Mt. – eltérő megállapodás hiányában – az alábbiak szerint rögzíti:

  • A munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.
  • A munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja.
  • A munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát (vagyis az év minimum kétharmada home office).
  • A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.
  • Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
  • A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Fontos kiemelni, hogy a home office-ban a munkarend főszabály szerint nem kötetlen, csak ha a felek ebben kifejezetten megállapodnak. Amennyiben nem születik ilyen megállapodás, az általános munkaidőbeosztás lesz az irányadó.

VÁLTOZOTT A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI ÁTALÁNY ÖSSZEGE IS

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltató a távmunka keretében munkát végző munkavállalónak költségtérítés címén az előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő összeget adómentesen juttathatja a munkavállaló részére. 2022-ben a munkavállalók így akár havi 20 ezer forintot is kaphatnak a megnövekedett otthoni költségeik fedezésére annak igazolása nélkül is, átalánydíjként. Hangsúlyozzuk, hogy ez a költségátalány nem jár automatikusan, a feleknek ebben is kölcsönösen meg kell állapodniuk.

HATÉKONY JOGI SEGÍTSÉG MUNKAJOGI ÜGYEKBEN

Ha természetes, hogy a pénzügyeidet rendben tartod és kiszervezed könyvelőnek, a jogi ügyeidről is így kell gondolkodnod. Küldetésként tűztük ki azt, hogy az állandó jogi képviseletet a nagyvállalatok mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé tudjuk tenni. Ennek érdekében alakítottuk ki kifejezetten a KKV-kra szabott Business csomagjainkat, melyben munkajogi területen is a céged segítségére lehetünk.

Ha munkajogi ügyekkel kapcsolatban hatékony jogi segítségre van szükséged, foglalj időpontot az online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül, vagy keresd fel irodánkat a megadott elérhetőségeink egyikén!

Ha a díjazással kapcsolatban érdeklődsz, ezen a linken akár az egyes ügytípusokra lebontva arról is olvashatsz, milyen szempontok szerint határozzuk meg a díjainkat:

Ajánljuk figyelmedbe munkajogi cikksorozatunk további bejegyzéseit is: