Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY SZABÁLYAI

Az energetikai tanúsítvány szabályozása 2023 novemberétől módosul. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy megváltozik az ingatlanok energetikai értékelése, a jelenlegi 10 év helyett 5 év lesz a tanúsítványok érvényességi ideje, illetve, hogy a jövőben nem lesz kötelező a tanúsítvány számát szerepeltetni az adásvételi vagy a bérleti szerződésekben.

MIKOR KÖTELEZŐ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELKÉSZÍTÉSE?

Amennyiben az épület nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal

 • új épület építése,
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
  • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
  • bérbeadása,
 • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

kötelező energetikai tanúsítvány készíttetése.

Nem kell a tanúsítványt elkészíteni az alábbi esetekben:

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • hitéleti célra használt épületre;
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlannak a jogosult általi visszavásárlása, valamint a megüresedett lakóingatlan versenyeztetéssel történő értékesítése során.

Hogyan alakul társasházi lakás esetében az energetikai tanúsítvány kiállítása?

Az energetikai tanúsítvány kiállítható a társasház egészére, de kiállítható egy önállóan albetétesített lakásra is. Nem következik automatikusan ugyanis, hogy egy társasházon belül egy lakás energetikai besorolása azonos magával a társasházzal vagy egy másik lakással – elképzelhető ugyanis, hogy egy lakáson belüli felújítás vagy nyílászárócsere jobb energiahatékonyságot eredményezett.

A 2023 novemberétől hatályos jogszabály szerint, ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani.

MIT TARTALMAZ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY?

A tanúsítvány legfontosabb tartalmi elemei az alábbiak:

 • az összefoglaló lap,
 • határoló és nyílászáró szerkezetek, valamint az épülettechnikai rendszerek tanúsítás idején meglévő állapotának adatai,
 • energiafelhasználási adatok az energiahordozónkénti számított energiafogyasztásáról és felhasználási céljairól,
 • korszerűsítési javaslatok,
 • fotódokumentáció.

Az összefoglaló lapon az alábbiakat kell feltüntetni:

 • alapadatok,
 • fotó,
 • hatékonysági kategória,
 • a jelentős felújításokra és az új épületekre meghatározott követelmények adatai,
 • a tanúsító adatai és a kiállítás dátuma,
 • azonosító kód,
 • a tanúsítványnak az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv által működtetett online felületen történő elérhetőségére utaló QR-kód.

KINEK A KÖTELESSÉGE ÉS KÖLTSÉGE A TANÚSÍTVÁNY ELKÉSZÍTTETÉSE?

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.

Használt épület eladása esetén az energetikai tanúsítvány elkészíttetése az eladó vagy a bérbeadó kötelezettsége. Az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.

A jogszabály alapján a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5.500.- Ft, melyről a tanúsítónak díjjegyzéket kell kiállítania. A tanúsító a díjazáson túl költségtérítésre is igényt tarthat: az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait felszámíthatja. A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet. Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

Kivételes esetben magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

HOGYAN KELL NYILATKOZNI A TANÚSÍTVÁNY ÁTADÁSÁRÓL A SZERZŐDÉSBEN?

A 2023. november 1-jét megelőzően kelt adásvételi vagy bérleti szerződések esetén a szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy kell-e energetikai tanúsítványt készíteni. Ha igen, akkor rögzíteni kell a tanúsítvány azonosító kódját (HET-XXXXXXXX sorszám), valamint a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az energetikai tanúsítvány egy eredeti példányát vagy másolatát az eladótól vagy bérbeadót ól átvette.

MEDDIG HATÁLYOS AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY?

Az energetikai tanúsítvány 2023 novemberétől kezdődően öt évig lesz hatályos. Ha a tanúsítvány hatálya alatt a jogszabályban meghatározott követelményérték vagy a meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból új tanúsítványt kell készíteni.

HATÉKONY JOGI SEGÍTSÉG INGATLANJOGI ÜGYEKBEN

Irodánk kiemelt szakterülete az ingatlanjog, így készséggel állunk rendelkezésedre ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben. Amennyiben hatékony jogi segítségre van szükséged, foglalj időpontot a lenti gombra kattintva, vagy keresd fel irodánkat a megadott elérhetőségeink egyikén!

Ha a díjazással kapcsolatban érdeklődsz, ezen a linken akár az egyes ügytípusokra lebontva arról is olvashatsz, milyen szempontok szerint határozzuk meg a díjainkat:

Ajánljuk figyelmedbe néhány korábbi ingatlanjoggal kapcsolatos bejegyzésünket is: