Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

2021-TŐL VÁLTOZNAK A JÓTÁLLÁS SZABÁLYAI

2021. január 1-jével változnak a fogyasztók részére vállalkozások által értékesített termékekre vonatkozó jótállás szabályai: a jótállás időtartama a termék értékéhez igazodóan sávosan fog változni, bevezetésre kerül az e-jótállási jegy, a fogyasztó javára szigorodnak a javítási, cserélési és visszafizetési szabályok, valamint bővül azoknak a tartós fogyasztási cikkeknek a köre, amelyekre vonatkozni fog a kötelező jótállás. Ebben a bejegyzésben az ezekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalom össze.

SÁVOS JÓTÁLLÁS – MINÉL DRÁGÁBB A TERMÉK, ANNÁL TOVÁBB TART A „GARANCIA”

Érdemes megemlíteni, hogy a  jótállást a legtöbb ember a köznyelvben „garanciaként” emlegeti, ezért érdemes tisztában lenni az ezzel kapcsolatos szabályokkal, hiszen biztosan nem vagyok egyedül azzal, hogy egy elromlott, de még „garanciális” terméket szeretnék kijavíttatni vagy kicserélni a műszaki áruházban.

A jótállás a hibás teljesítés esetén fordul elő, melynek során a fogyasztó (ebben a sorrendben) kijavítást, kicserélést vagy arányos árleszállítást kérhet, illetve elállhat a szerződéstől és visszakérheti a termék árát. A jótállás esetén a vállalkozást terheli annak a bizonyítása, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett.

A jótállásra a vállalkozást kötelezheti jogszabály, illetve vállalhatja azt önként is. A 2020. december 31. napjáig érvényes kötelező egyéves jótállás 2021-től a következőképpen alakul:

 • 10.000.- Ft fölötti és 100.000.- Ft alatti összeg esetén 1 év,
 • 100.000.- Ft fölötti és 250.000.- Ft alatti összeg esetén 2 év,
 • 250.000.- Ft fölött 3 év jogvesztő határidő lesz a jótállás időtartama.

A határidő a terméknek a fogyasztó részére történő átadása, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi –, akkor az üzembe helyezés napjától kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja. 

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármelyik telephelyén vagy fióktelepén, illetve a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

E-JÓTÁLLÁSI JEGY – KEVESEBB PAPÍRMUNKA, RUGALMASABB ÜGYINTÉZÉS

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére, melyre legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. A jótállással kapcsolatos jogok – főszabály szerint – a jótállási jegy birtokában érvényesíthetőek, azonban nem tehető feltétellé a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

Ha a vállalkozás a jótállási jegyet szabálytalanul állította ki, vagy nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére, az a jótállás érvényességét nem érinti: ebben az esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja, vagyis a jótállással kapcsolatos jogok a számla vagy nyugta birtokában is érvényesíthetőek lesznek.

JAVÍTÁS, CSERE, VISSZAFIZETÉS – A FOGYASZTÓ CSAK JÓL JÁRHAT A SZIGORÚBB SZABÁLYOKKAL

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy amennyiben a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kér, akkor azt 15 napon belül elvégezze, ha ez nem sikerül, akkor – a fogyasztó hozzájárulása esetén akár elektronikus úton is – köteles tájékoztatni a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállás alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás megállapítja, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő döntése hiányában a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a jótállás alatt a termék három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő döntése hiányában, illetve abban az esetben, ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás 8 napon belül köteles a terméket kicserélni.

Ha a termék kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, a fogyasztó eltérő döntése hiányában a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni, ha pedig cserére sincs lehetőség, köteles a teljes vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A fenti szabályok az alábbi termékekre nem vonatkoznak:

 • elektromos kerékpár,
 • elektromos roller,
 • quar,
 • motorkerékpár,
 • segédmotoros kerékpár,
 • személygépkocsi,
 • lakóautó,
 • lakókocsi,
 • utánfutós lakókocsi,
 • utánfutó,
 • motoros vízi jármű.

MILYEN TERMÉKEKKEL BŐVÜL A KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS KÖRE?

10.000.- Ft összegű eladási ár fölött a következő termékekre is a szabályozás hatálya alá tartoznak:

 • nyílászárók (különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó),
 • árnyékolástechnikai eszközök (különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny),
 • kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer,
 • garázskapu és egyéb kapu meghajtás, valamint vezérlés,
 • zuhanykabin, kád, csaptelep,
 • napkollektor, napelemrendszerek,
 • játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón,
 • külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok.

Amennyiben a fogyasztóvédelem terén hatékony jogi segítségre van szüksége, foglaljon időpontot konzultációra IDE kattintva, vagy keresse fel irodánkat a ‘KAPCSOLAT’ gomb alatti elérhetőségek egyikén!