Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

A TÁVMUNKAVÉGZÉS (HOME OFFICE) SZABÁLYAI A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT

A 2020. november 12. napján közzétett Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) Kormányrendelet, mely a veszélyhelyzet megszűnéséig (jelen állás szerint 2021. február 08. napjáig) jelentősen enyhít a távmunkavégzés munkajogi és munkavédelmi szabályain.

A távmunkavégzés szabályairól a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196-197. §-ai rendelkeznek. A jogszabályhelyek értelmében:

„196. § (1)Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. * 

(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

(3) A munkáltató – a 46. §-ban foglaltakon túlmenően – tájékoztatja a munkavállalót

a) a munkáltató általi ellenőrzés,

b) a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá

c) arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

(4) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

(5) A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

197. § (1) A munkáltató utasítási joga – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

(…)

(4) Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

(5) Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.”

A munkáltató egyik fő kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtése, távmunkavégzés esetén ennek egyik fontos eleme a munkahely auditálása. A Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni: ez a szabály vonatkozik a távmunkavégzés helyéül szolgáló munkahely munkavédelmi vizsgálatára, azonban a mai naptól veszélyhelyzet ideje alatt ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ezzel lényegesen egyszerűbbé válik a munkavállalók otthonában továbbfolytatni a munkavégzést.

A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg. A rendelkezés egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató megfelelő tájékoztatását követően a munkavállalónak lehetősége van megválasztani a munkavégzés helyét, amennyiben a home office-t választja.

A 3. §-ban foglaltak szerint a felek az Mt. 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek: ez többek között azt is jelenti, hogy a veszélyhelyzet végéig tartó átmeneti home office esetén nem kell alkalmazni a munkavállaló lakásán történő ellenőrzés szabályait, illetve a munkáltató nem köteles biztosítani a munkavállaló részére, hogy a munkáltató területére belépjen, vagy más munkavállalókkal kapcsolatot tartson.

A Kormányrendelet 2. §-a figyelembe veszi azt is, hogy a home office esetén a munkavállaló otthonában a jelentősebb energiafelhasználás miatt magasabb rezsiköltség keletkezik. A jogszabályhely lehetőséget biztosít arra, hogy a távmunkavégzéssel összefüggésben a munkavállaló havonta a minimálbér 10%-ának megfelelő költségtérítést kapján, amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján más költséget nem számol el. Ez az összeg jelenleg 16.100.- Ft havonta.

Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként hatékony munkajogi segítségre van szüksége, foglaljon időpontot konzultációra IDE kattintva, vagy keresse fel irodánkat a ‘KAPCSOLAT’ gomb alatti elérhetőségek egyikén!