Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Szerzői jog és szellemi alkotások joga
szellemi alkotások joga védjegy

Szellemi alkotások joga

szakterület

Napjainkban a digitális technológia elterjedésével számos lehetőség adódik, hogy sérüljön a szerzőhöz fűződő szellemi alkotások joga, legyen szó találmányokról, művészeti alkotásokról vagy akár szoftverekről. Ezért minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szellemi tulajdon védelmére. Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt hazai és nemzetközi vállalatoknak, magánszemélyeknek szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ügyeikben. Szolgáltatásunk a szellemi alkotások területén átfogja a védjegyeket és szerzői jogot is: hívjon minket most!

Szellemi alkotások joga: mit érdemes tudni róla?

A szellemi alkotás, vagy szellemi tulajdon szinte valamennyi üzletágban keletkezik. Ide sorolhatóak többek között a találmányok, védjegyek, szabadalmak, valamint a know-how, de említhetjük még a művészeti és irodalmi alkotásokat, a különféle árujelzőket (pl. márkanevek), a tudományos felfedezéseket vagy a szoftvereket is.

Az egyéni-eredeti jellegű művek jogi védelmét a szellemi alkotások joga biztosítja. Ez a jogterület két nagy ágat foglal magába: az iparjogvédelmi és a szerzői jogokat. A szellemi tulajdon kincset érhet, azonban csak kevesen használják ezt arra, hogy jövőjüket megalapozzák vele. Sajnos a hazai piacon még mindig nem terjedt el széles körben a jogi öntudatosság a szellemi tulajdon fontossága érdekében.

Pedig nemcsak a hagyományos értelemben vett tulajdon értékes, hanem a szellemi tulajdon is. A szellemi alkotások joga és a szellemi tulajdon védelme ezért kiemelt figyelmet érdemel, ezért mindenképp ajánlott ezen a téren az ügyvédi képviselet.  A jogi oltalom megteremtheti az egyensúlyt az alkotók érdeke, az új produktumok és a szélesebb közérdek között. Ez pedig hosszútávon hozzájárulhat egy kreativitásra és innovációra épülő környezet kialakulásához.

szellemi alkotások joga szabadalom

Szellemi alkotások joga: melyek a leggyakoribb oltalmi formák?

Védjegy

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, megkülönböztetésére, valamint a fogyasztók tájékozódásának megsegítésére szolgáló jogi védelem. A gazdasági verseny egyik alapvető eszközeként tartják számon, különösen a marketing és a reklámszakmában bír kiemelkedő szereppel.

Nemzeti védjegyoltalom hazánkban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő védjegy-bejelentési eljárás útján szerezhető. Értelemszerűen ez csak országhatárokon belül nyújt jogi oltalmat a szellemi alkotásnak. A bejelentett nemzetközi, vagyis az Európai közösségi védjegy oltalom viszont az EU összes tagállamában kollektíven fennáll. A védjegyoltalom 10 évre szerezhető meg, amely azonban további 10 évre korlátlan alkalommal meghosszabbítható.

Szabadalom

A szabadalom biztosítja a különféle találmányoknak és eljárásoknak a jogi védelmét. Csakúgy, mint a védjegyoltalomnál, ebben az esetben is javasolt előtte kutatást végezni, hogy létezik-e már az újdonsággal megegyező tartalmú, bejegyzett szabadalom. A szellemi alkotások joga értelmében a szabadalmi tulajdonosnak kizárólagos joga van arra, hogy a találmányát szabadon hasznosíthassa. Ezen jogi oltalom legfeljebb 20 évig érvényes.

Know how

A know how alatt olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismereteket, tapasztalatokat értünk, amely a gyakorlatban is alkalmazható és korlátozottan lehet hozzáférni. Szintén olyan szellemi alkotásról van szó, amely szerzői jogvédelem alatt áll. A know how azt illeti meg, aki az adott szellemi tulajdont megalkotta és kidolgozta, vagy jogosan a birtokába került.

Itt lényegében arról van szó, hogy egy titkos információ vagy módszer a jog erejével továbbra is titokban maradjon. Miután a know how-ra vonatkozó szerzői jogi védelem annak keletkezésével jön létre, így nincs hozzá szükség semmilyen hivatalos jogi procedúrára. Ezen oltalmi formát általában speciális szerződések – például titoktartási megállapodás – keretében szokták rögzíteni.

szellemi alkotások joga know how

Irodánk szolgáltatásai a szellemi alkotások joga területén az alábbiak:

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő beadványokat és okiratokat – például védjegybejelentés iránti kérelem, felhasználási vagy átruházási szerződés –, valamint kapcsolatot tartunk más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletét mind az SZTNH, mind az EUIPO előtt, illetve egy esetleges bírósági eljárás során.

Forduljon bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő követeléskezelő jogi megoldásokért.