Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Ingatlan ajándékozási szerződés
ingatlan-ajándékozási-szerződés-megtagadása

Ingatlan ajándékozási szerződés

szakterület

A Polgári Törvénykönyv az ajándékozást is a szerződések körében kezeli, és azt a tulajdonátruházó ügyletek között szabályozza. Az ügyletet érdemes írásba foglalni a vitás helyzetek elkerülése érdekében. Ügyvédi irodánk gördülékennyé és zökkenőmentessé teszi az ingatlan ajándékozási szerződés összes jogi teendőit számodra is: személyes ügyfélfogadás Debrecenben és Hajdúböszörményben.

Ingatlan ajándékozási szerződés: mit jelent pontosan?

Az ingatlan ajándékozási szerződés során az ajándékozó a dolog tulajdonjogának átruházására, míg a megajándékozott a dolog átvételére köteles. A törvény különbséget tesz a szokásos mértékű, valamint a nem szokásos mértékű ajándék között. Az ingatlan értelemszerűen utóbbi kategóriába tartozik, amelyet kötelezően ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Ez a dokumentum szükséges ugyanis a földhivatal általi bejegyzéshez. Miután az ajándékozás egy ingyenes juttatás, amely leggyakrabban családon belül történik, ilyen esetekben a megajándékozottnak főszabály szerint, és a visszterhes vagyonátruházásokkal ellentétben nem kell illetéket fizetnie.

Mikor tagadható meg az ajándékozási szerződés teljesítése?

A Ptk. kimondja, hogy bizonyos esetekben lehetséges az ingatlan ajándékozási szerződés teljesítésének ajándékozó általi megtagadása. Ez abban az esetben lehetséges, ha a két fél viszonyában vagy az ajándékozó életkörülményeiben olyan lényeges változás következett be, hogy már nem várható el tőle az ajándék átadása. Erre a szerződés aláírása után, de még az ajándék átadása előtt van módja az ajándékozónak.

Milyen adatok szükségesek a szerződés előkészítéséhez?

ingatlan-ajándékozási szerződés készítése

Ingatlan ajándékozási szerződés díja: milyen költségek merülnek fel?

Bár magát az ingatlant ebben az esetben ingyen kapja a megajándékozott, mégis vagyonszerzésről beszélhetünk. Ebből kifolyólag az ingatlan ajándékozás során illetékfizetési kötelezettség keletkezik. Ingatlan ajándékozási szerződés esetén ez az ingatlan forgalmi értékének 18%-át (lakóingatlan esetén ennek felét, 9%-át) jelenti. Házastársak és közeli hozzátartozók közötti ajándékozás esetén azonban minden ügylet illetékmentes.

Ami a további fizetési kötelezettségeket jelenti, ide sorolható még az ingatlan ajándékozási szerződés ügyvédi díja, amely elsősorban az ajándék értékének függvényében változik. Az ingatlan ajándékozás ügyvédi díja magában foglalja a szükséges dokumentumok (szerződés, földhivatali kérelmek, NAV adatlapok) megszerkesztését, valamint az illetékes földhivatalhoz való eljuttatásukat.

Közös munka

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Konzultáció

A személyes konzultáció során áttekintjük az ügy állását, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Megbízás esetén az első konzultáció minden esetben ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük a megfelelő beadványokat és okiratokat – például védjegybejelentés iránti kérelem, felhasználási vagy átruházási szerződés –, valamint kapcsolatot tartunk más jogi képviselőkkel és hivatalokkal egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a képviseletet az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságok előtt.

Fordulj bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő követeléskezelő jogi megoldásokért.