Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Cégalapítás
cégalapítás

Cégalapítás

A cégalapítás során az első és legfontosabb dolog konzultálni egy ügyvéddel, ugyanis a folyamat igen összetett és tapasztalatból mondjuk, hogy a cégbejegyzési eljárás során számos kérdés felmerül az ügyfelekben. Melyik vállalkozási forma a legalkalmasabb számunkra? Melyek lesznek a kezdeti lépések és milyen költségekkel jár a folyamat?

Ügyvédi irodánk gördülékennyé és zökkenőmentessé teszi a cégalapítást: lépjen velünk kapcsolatba!

Cégalapítás: mi szükséges a vállalkozás elindításához?

Cégnév

A cég nevének meghatározásakor figyelemmel kell lenned néhány szabályra. A legfontosabb, hogy csak olyan cégnevet válassz, amely még nem szerepel a cégnyilvántartásban. Bármelyik másik bejegyzett cégnévtől legalább 3 karakterben kell különböznie az általad választott cégnévnek, amit az e-cégjegyzék weboldalán tudsz leellenőrizni. Céged nevének meghatározásánál légy minél kreatívabb, és szükség esetén kérd ügyvéded segítségét.

Tipp: Amennyiben mindenképpen ragaszkodsz egy névhez, de az már létezik, megoldás lehet egy elő- vagy utótaggal bővíteni az eredetit (pl. Propeller Kft. helyett Propeller Silver Kft.)

Cég székhelye

A cég székhelye lehet a tulajdonos saját lakcíme, de ugyanúgy választható egy saját, esetleg bérelt iroda vagy üzlethelyiség is. Amire fokozottan ügyelned kell, hogy a választott ingatlanon kívülről is jól láthatóan szerepeljen a cég neve. Ehhez használhatsz cégtáblát, de megoldhatod egy egyszerű, figyelemfelkeltő matricával is – fontos tudni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a cégbíróság ellenőrizheti a cégnév feltüntetését.

Telephely és fióktelep

Telephelyet akkor szükséges bejegyeztetni, ha a cég a székhelye mellett ugyanazon a városban több helyen is működik, például raktárt, más üzletet vagy irodát tart fenn. Bár nincs korlátozva, hogy egy cégnek hány telephelye lehet összesen, azonban valamennyit tételesen fel kell tüntetni a létesítő okiratban. Azok a cégek, amelyek egyszerre több településen is működnek, fióktelepet tartanak fenn. Ezeket minden településen be kell jelenteni az illetékes önkormányzatnál.

Vezető tisztségviselő jogviszonya

A létesítő okiratban kötelező meghatározni az első vezető tisztségviselő személyét – ő lesz felelős ugyanis a cég vezetéséért. Természetesen nincs akadálya több vezető tisztségviselő megbízásának sem. Léteznek azonban a törvény által meghatározott olyan okok, amelyek bizonyos személyeket kizárnak ebből a pozícióból. A vezető tisztségviselőnek ezért a cégbejegyzési kérelem mellé nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt.

Tevékenységek

Az offline vagy online cégalapítás menetében a következő lépés meghatározni azokat a tevékenységi köröket, amelyeket a társaság gyakorolni szeretne. Legalább a főtevékenységet kötelező feltüntetni a létesítő okiratban (alapító okirat, társasági szerződés vagy alapszabály) és a cégjegyzékben, azonban érdemes már az egyéb tevékenységi köröket is feltüntetni, ha ezek is rendelkezésre állnak. A tevékenységi köröket a gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendszerében (TEÁOR) meghatározott szám szerint szükséges rögzíteni. Egyes tevékenységek engedélykötelesek, és bizonyos esetekben ezeknek már a cégalapítás előtt rendelkezésre kell állniuk.

Törzstőke

Minden cég alapításakor elengedhetetlen meghatározni a vállalkozás törzstőkéjét. Az alaptőke összege és a fizetési feltételek egyes típusoknál eltérők lehetnek. Egy kft. megalapításánál például nem kell mind a minimum 3 millió forintot bejegyzés előtt befizetni, hanem elegendő csupán az összeg egy részét, vagy nulla forintot a társaság rendelkezésére bocsátani. Ebben az esetben azonban osztalék nem vehető fel a cégből mindaddig, amíg a teljes összeg nem került rendelkezésre bocsátásra. Betéti társaságnál nincs meghatározva a törzstőke minimális mértéke, zártkörű részvénytársaság esetén pedig minimum 5 millió forintos összeggel kell terveznie.

cégalapítás feltételei

Cégalapítás: miben tudunk segíteni?

Cégalapítás költségei

Cégformától függően eltérhet, hogy milyen kiadásokkal jár az adott cég megalapítása:

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) – Kft. kizárólag egy minimum 3 millió forintos alaptőkével indítható. Kft. társas vagy egyszemélyes formában is alapítható.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.) – Zrt. alapításához már valamivel magasabb, 5 millió forintos kezdőtőke szükséges. Zrt. társas vagy egyszemélyes formában is alapítható. Az alapítás illetékköteles, melynek díja 100 ezer forint.

Betéti Társaság (Bt.) – Bt. alapításhoz is rendelkezned kell bizonyos mértékű alaptőkével, de ennek a minimum összege nincs a Ptk.-ban meghatározva. Az alapításhoz szükséges egy bel- és egy kültag. A társaság kötelezettségeiért a beltag a teljes magánvagyonával, míg a kültag csak a rendelkezésre bocsátott vagyoni betét erejéig felel.

Az alaptőkén felül az alábbi költségekkel kell számolnod:

A cégalapítás lépései: mit érdemes tudni a folyamatról?

A cégbejegyzés menete alapvetően kétféleképpen történhet: rendes, valamint egyszerűsített eljárás keretein belül. Utóbbira akkor van lehetőség, ha a cég alapító okiratát az ügyvéd jogszabályban meghatározott tartalmú szerződésminta alapján készíti el. A szerződésminta alkalmazásának előnye, hogy gyors és kft., valamint bt. esetén illetékmentes, azonban fontos, hogy pontosan és hiánytalanul legyen kitöltve benyújtáskor.

A rendes cégbejegyzési eljárás esetében a törvény 15 napos határidőt állapít meg a társaság bejegyzésére. Ha egyedi rendelkezést szeretnél belefoglalni a létesítő okiratba, akkor ez az egyetlen megoldás. A bejegyzési eljárás során az ügyvéd tartja a kapcsolatot a cég székhelye szerinti illetékes Cégbírósággal. A kérelem beérkezésekor az ügyvéd kap egy tanúsítványt, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét – ez azt jelenti, hogy a társaság előtársaságként már működhet. A bejegyzést követően a Cégbíróság megküldi a bejegyző végzést az ügyvédnek, illetve közzéteszi a cég adatait a cégnyilvántartásban.

offline cégalapítás

Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda: cégalapítás szakszerűen

gyorsan, eredményesen, költséghatékonyan

Kapcsolatfelvétel

A személyes konzultáció során egyeztetünk a már működő vagy a létrehozni kívánt gazdasági társaságokkal kapcsolatos elképzelésekről, tanácsadást nyújtunk, meghatározzuk a díjazást és egyeztetjük a további lépéseket. Az első konzultáció megbízás esetén ingyenes!

Háttérmunka

Megszerkesztjük az adott társaság működéséhez szükséges okiratokat, tagok, illetve partnerek közötti megállapodásokat, társasági részesedésre vonatkozó szerződéseket, valamint kapcsolatot tartunk a nyilvántartó hatóságokkal és más jogi képviselőkkel egyaránt.

Képviselet

Ellátjuk a tagok, valamint társaság képviseletét az alapítástól kezdődően már a cégbíróság előtt, egészen az esetlegesen felmerülő bírósági eljárásokban, valamint üzleti tárgyalások során.