Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

CSOK PLUSZ 2024: ITT AZ ÚJ CSOK

A CSOK Plusz 2024. január 1-jével váltotta fel a 2016 óta alkalmazott CSOK szabályokat. A CSOK Plusz számos ponton változik elődjéhez képest: a legfontosabb, hogy a CSOK Plusz keretein belül nincs lehetőség (főszabály szerint) vissza nem térítendő támogatást igényelni, az új program gyakorlatilag egy kamattámogatott lakáshitelt jelent az igénylők részére. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk minden tudnivalót a CSOK Plusz 2024 év elejétől hatályos szabályairól.

CSOK PLUSZ 2024: MI AZ ÚJ CSOK RÉSZE?

A CSOK Plusz programban a gyermeket vállaló házaspár Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez

 • a családok otthonteremtési kamattámogatását,
 • a kölcsöntörlesztés szüneteltetését,
 • gyermekvállalási támogatást

vehet igénybe.

Hány gyermeket szükséges vállalni a támogatáshoz? Mire használható fel a kölcsön?

A CSOK Plusz

 • gyermektelen házaspár esetén legalább egy, legfeljebb három,
 • egygyermekes házaspárnál legalább egy, legfeljebb kettő,
 • két- vagy többgyermekes házaspárnál egy

gyermek vállalása esetén igényelhető. A CSOK Plusz egyik újdonsága, hogy az új gyermek vállalása esetén biztosítja a támogatást, meglévő gyermekre már nem.

A kölcsön a lakás

 • vételárának megfizetésére, illetve
 • építése vagy bővítése esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

igényelhető és használható fel.

Kik igényelhetik a CSOK Pluszt?

A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik, a CSOK Pluszt egyedülálló szülők és élettársak nem vehetik igénybe. A kölcsönszerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. Az igénylőkön kívül más adós a kölcsönszerződésben nem szerepelhet. A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha a már igénybe vett kölcsönt visszafizették.

Nem veheti igénybe a kölcsönt az, akit a kölcsön igénylését megelőző 3 évben az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával a vissza nem térítendő támogatás vagy a felvett kamattámogatás visszafizetésére kötelezett.

Fontos tudni, hogy nem vehető igénybe a kölcsön, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

Az igénylés további feltételei

A CSOK Plusz igénylése esetén a feleség maximális életkora 41 év lehet, azonban 2 éves átmeneti időszakban felvehetik azok az idősebb nők is, akik igazoltan várandósak: 2025. december 31-ig egy házaspár akkor is jogosult, amennyiben az igényléskor legalább 12 hetes magzatot tudnak igazolni, vagy az általuk történő örökbefogadást engedélyező, 2024. január 1. és 2025. december 31. között kelt gyámhatósági határozattal rendelkeznek.

Az igényléshez szükséges továbbá kétéves folyamatos társadalombiztosítási jogviszony, mely maximum 30 napos megszakítást tartalmazhat.

A CSOK PLUSZ 2024-TŐL MEGHATÁROZZA A LAKÁSOK MAXIMÁLIS VÉTELÁRÁT

Az előző CSOK rendeletekhez képest eltérés, hogy míg a régi CSOK csak minimális alapterületet írt elő a támogatásra alkalmas ingatlanok tekintetében, addig a CSOK Plusz a minimális alapterület mellett meghatározza az ingatlanok maximális vételárát/bekerülési költségét.

Minimális alapterület

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert.

Egylakásos lakóépület esetében az fentiektől 30 négyzetméterrel nagyobb hasznos alapterület mértéket kell figyelembe venni.

Ha az igénylők lakás bővítésére igényelnek kölcsönt, akkor a lakásnak a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie. Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy 12 négyzetméteres lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is.

Fontos tudni, hogy a CSOK Plusz telekvásárlásra nem igényelhető.

Maximális vételár, illetve építkezés vagy felújítás esetén a bekerülési költség a CSOK Plusz szerint

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 Forintot, vagy
 • az a) ponton kívüli esetben a 150 000 000 Forintot.

Újdonság a CSOK Plusz szabályai között az első közös lakásszerzők fogalma. Első közös lakásszerzők azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

Lakás vásárlása esetén a vételár legfeljebb 20%-al térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. Amennyiben az igénylők nem az első közös lakásukat vásárolják, úgy a vételárnak meg kell haladnia az igénylők előző lakásának forgalmi értékét, vagy a vásárlást/építkezést megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakása eladási árából az igénylők tulajdoni hányadára esett rész összegét.

A kölcsönnel érintett lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

CSOK IGÉNYLÉSÉVEL VÁSÁROLNÁD AZ ELSŐ LAKÁSODAT?

28 oldalas, ingyenesen letölthető kiadványunkban részletesen összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Bemutatjuk, hogyan nézd át a tulajdoni lapot, szót ejtünk a banki ügyintézésnek a szerződéskötést érintő részéről, tippeket adunk, mire figyelj a birtokbaadásnál és áttekintjük az illeték csökkentésével kapcsolatos lehetőségeket is. Ezeknek az információknak a birtokában már a kiszemelt ingatlan első látogatásakor magabiztosan tárgyalhatsz az eladóval.

A CSOK PLUSZ HITELÖSSZEGEI ÉS A KAMATTÁMOGATÁS, VALAMINT A TARTOZÁSELENGEDÉS

A CSOK Plusz kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre kamattámogatást nyújt, amely meghosszabbodik az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett törlesztésszüneteltetés időtartamával. A támogatott személyek a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek.

A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak

 • a kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy
 • a kölcsönkérelem benyújtását követően az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A törlesztés

 • a kölcsönkérelemnek a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően történő benyújtása esetén a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól, vagy
 • a kölcsönkérelemnek a várandósság betöltött 12. hetét megelőző benyújtása esetén az igazolások hitelintézet általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól, de legkorábban a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól

számított, de legfeljebb 1 éves időtartamig szünetel.

A CSOK Plusz tartozás elengedése

A támogatott személyek a feltételeknek megfelelő, a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott és minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermekük után gyermekenként 10 000 000 Forint összegű vissza nem térítendő CSOK Plusz gyermekvállalási támogatásra jogosultak. A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

A támogatást a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon kell előtörlesztésként elszámolni. Az elszámolt összeg megállapításánál az elszámolás napján fennálló, nem lejárt tőke- és nem lejárt ügyleti kamattartozás összegét kell figyelembe venni. Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani. A meg nem fizetett hátralékot a Ptk. szabályai szerint, a fennmaradó összeget pedig a (2) bekezdés szerinti előtörlesztésként kell elszámolni.

A CSOK PLUSZ 2024-TŐL IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEGEI

Az alábbi táblázatban összegezzük a gyermekek számától függően igényelhető maximális hitelösszeget, a teljes tartozáselengedést és a maximális visszafizetendő tőkeösszeget:

MEGLÉVŐ GYERMEKEK SZÁMAKÖLCSÖNKÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN ÉRKEZŐ GYERMEKEK SZÁMAMAXIMÁLIS HITELÖSSZEGTELJES TARTOZÁSELENGEDÉSMAXIMÁLIS VISSZAFIZETENDŐ TŐKEÖSSZEG
00Nem elérhető
0115 millió FtNincs15 millió Ft
0230 millió Ft10 millió Ft20 millió Ft
0350 millió Ft20 millió Ft30 millió Ft
10Nem elérhető
1130 millió FtNincs30 millió Ft
1250 millió Ft10 millió Ft40 millió Ft
1350 millió Ft20 millió Ft30 millió Ft
20Nem elérhető
2150 millió FtNincs50 millió Ft
2250 millió Ft10 millió Ft40 millió Ft
2350 millió Ft20 millió Ft30 millió Ft
3+0Nem elérhető
3+150 millió FtNincs50 millió Ft
3+250 millió Ft10 millió Ft40 millió Ft
3+350 millió Ft20 millió Ft30 millió Ft
Forrás: Portfolio

MARAD AZ ILLETÉKMENTESSÉG CSOK PLUSZ ESETÉN IS

A visszterhes vagyonátruházás esetén előírt vagyonszerzési illeték mértéke,  lakásonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után pedig az afölötti vételárrészlet 2 százaléka. Az illeték összege maximalizálva van, ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint lehet. Az ingatlan típusa nem meghatározó, vagyis mindegy, hogy telket, lakást, házat vagy nyaralót vásároltok, az illeték mértéke alapesetben 4%.

A CSOK Plusszal vásárolt ingatlanok esetén is jár az illetékmentesség, szintén vételár korlát nélkül, ugyanakkor fontos, hogy ahogyan fentebb is írtuk, 150 millió forintnál drágább ingatlan CSOK Plusz felhasználásával nem vásárolható.

Lássunk néhány példát, mennyit spórolhatsz az illetékmentességgel:

 • 50 millió forint vételár esetén a fizetendő illeték mértéke a kedvezmény nélkül 2 millió Ft lenne.
 • 80 millió forint vételár esetén a fizetendő illeték mértéke a kedvezmény nélkül 3,2 millió forint lenne.
 • 150 millió forint vételár esetén a fizetendő illeték mértéke akedvezmény nélkül 6 millió Ft lenne.

IGÉNYBE VENNÉD A CSOK-OT AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEDBEN?

Irodánk kiemelt szakterülete az ingatlanjog, és az új CSOK szabályokra is felkészültünk, így készséggel állunk rendelkezésedre az adásvételi szerződésed elkészítése során. Amennyiben hatékony jogi segítségre van szükséges, foglalj időpontot a lenti gombra kattintva, vagy keresd fel irodánkat a megadott elérhetőségeink egyikén!

Ha a díjazással kapcsolatban érdeklődsz, ezen a linken akár az egyes ügytípusokra lebontva arról is olvashatsz, milyen szempontok szerint határozzuk meg a díjainkat:

Ajánljuk figyelmedbe néhány korábbi ingatlanjoggal kapcsolatos bejegyzésünket is: